منو

 

مدیر گروه


نام:  دکتر امیرعباس رفعتی

سمت:  مدیر گروه شیمی فیزیک

تحصیلات:  شیمی فیزیک

مرتبه علمی:  استاد

ایمیل:  aa_rafati@basu.ac.ir

وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/rafati/

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند