دفاع از پایان نامه دکتری

 
کد خبر: 3368    1394/11/06

دفاع از پایان نامه دکتری توسط آقای جواد قدسی دانشجوی رشته شیمی فیزیک با عنوان: «اندازه گیری داروهای فنولی با استفاده از بیوسنسورهای الکتروشیمیایی جدید(اصلاح شده با پروکسیدازها)» با راهنمایی آقای دکتر امیرعباس رفعتی، در تاریخ: چهارشنبه 94/11/14 ساعت 10 در مکان: آمفی تئاتر دانشکده شیمی انجام خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند