کد خبر: 5520    1395/07/6
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای رضا دالوند با عنوان: «مطالعه تعادلی و سنتیکی حذف برخی از رنگ های آزو با استفاده از اکسید منیزیم نانوساختار» 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند